Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:11
-00:45:43
+00:35:13
7089 2032 130
184 / 226
-00:20:14
+00:27:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii