Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:11:42
-00:38:12
+00:42:44
8350 2803 157
416 / 430
-00:38:12
+00:32:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii