Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:15:25
-00:34:29
+00:46:27
8613 2980 166
406 / 414
-00:09:04
+00:40:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii