Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:17:27
-00:32:27
+00:48:29
8701 3041 170
57 / 59
-00:02:09
+00:38:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii