Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:08:19
-00:41:35
+00:39:21
7941 2545 146
314 / 356
-00:13:51
+00:32:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii