PAWEŁ Jakóbczak

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:49:15
-01:00:39
+00:20:17
1861 1721 16
21 / 76
-00:33:43
+00:07:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii