Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:46
-00:48:08
+00:32:48
6477 1671 21
70 / 100
-00:22:14
+00:20:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii