Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:45
-00:42:25
+00:31:25
5722 1359
K30 : 681
223 / 350
-00:27:42
+00:23:53
01:17:12
-00:32:42
+00:48:14
8688 3028
338 / 345
-00:07:56
+00:42:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii