Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:05:32
-00:44:22
+00:36:34
7390 2218 26
191 / 226
-00:18:53
+00:29:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii