Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:06:21
-00:43:33
+00:37:23
7589 5252 27
196 / 226
-00:18:04
+00:29:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii