Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:00:22
-00:49:40
+00:29:40
4955 3683
M30 : 1543
20
215 / 329
-00:31:19
+00:24:18
00:57:34
-00:52:20
+00:28:36
5020 4021 13
215 / 394
-00:33:05
+00:19:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii