Krystyna Foks

Szkoly Pijarskie w Warszawie
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:54:40
-00:49:30
+00:24:20
3220 435
K30 : 226
1
125 / 356
-00:41:51
+00:15:29
01:04:03
-00:45:51
+00:35:05
7059 2015 1
294 / 358
-00:27:59
+00:29:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii