JAKUB IWANOWSKI

Air Dispatch (CLC) / Air Dispatch (CLC)
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:59:42
-00:44:40
+00:28:21
4564 3581
M30 : 1573
1 2
228 / 360
-00:29:05
+00:27:25
00:55:24
-00:48:46
+00:25:04
3493 2987
M30 : 1326
1 1
173 / 413
-00:31:47
+00:21:15
00:57:52
-00:52:02
+00:28:54
5156 4106 1 3
243 / 414
-00:26:37
+00:22:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii