Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:01
-00:41:18
+00:32:20
4572 1316
K30 : 525
148 / 210
-00:26:49
+00:23:40
01:02:03
-00:47:59
+00:31:21
5376 1489
K30 : 686
177 / 247
-00:26:25
+00:24:27
01:04:27
-00:39:55
+00:33:06
5789 1584
K20 : 420
195 / 278
-00:31:14
+00:28:53
01:04:42
-00:45:12
+00:35:44
7212 2102
258 / 311
-00:27:13
+00:32:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii