Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:01
-00:31:09
+00:42:41
7980 2620
K20 : 856
279 / 289
-00:08:58
+00:36:17
01:05:35
-00:44:19
+00:36:37
7397 2223
238 / 287
-00:18:44
+00:32:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii