Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:48
-00:37:34
+00:35:27
6336 1898
K50 : 48
53 / 70
-00:15:20
+00:23:55
01:06:58
-00:37:12
+00:36:38
7066 2085
K40 : 325
60 / 74
-00:37:12
+00:23:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii