Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:58
-00:36:51
+00:29:02
6314 5318
275 / 427
-00:23:28
+00:21:44
01:16:42
-00:29:52
+00:47:05
8223 6195
323 / 336
-00:22:07
+00:40:16
01:10:49
-00:37:56
+00:42:03
6304 4996
267 / 293
-00:31:13
+00:31:54
00:59:09
-00:49:06
+00:29:16
3657 3219
129 / 268
-00:42:44
+00:22:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii