Łukasz Kornas

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych / Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:52:13
-00:57:49
+00:21:31
2364 2061
M30 : 888
4 4
97 / 324
-00:39:00
+00:15:11
00:48:54
-00:55:16
+00:18:34
1371 1269
M30 : 566
3 3
60 / 438
-00:41:40
+00:07:59
00:47:18
-01:02:36
+00:18:20
1265 1187 2 2
55 / 485
-00:50:08
+00:10:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii