Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:37
-00:34:25
+00:44:55
7120 4563
M30 : 1872
309 / 324
-00:15:36
+00:38:35
01:18:49
-00:25:33
+00:47:28
7818 5016
M30 : 2123
349 / 355
-00:07:43
+00:45:03
01:17:21
-00:26:49
+00:47:01
8336 5474
M30 : 2378
430 / 438
-00:13:13
+00:36:26
01:15:13
-00:34:41
+00:46:15
8601 5631
464 / 485
-00:22:13
+00:38:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii