Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:21
-00:38:49
+00:35:01
6663 1846
K30 : 899
276 / 350
-00:24:06
+00:27:29
00:59:55
-00:49:59
+00:30:57
5932 1399
231 / 345
-00:25:13
+00:25:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii