Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:47
-00:33:23
+00:40:27
7723 2464
K20 : 805
65 / 69
-00:09:15
+00:30:18
01:00:14
-00:49:40
+00:31:16
6051 1457
78 / 111
-00:21:47
+00:22:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii