Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:42
-00:35:40
+00:37:21
6669 2080
K30 : 994
285 / 346
-00:24:12
+00:36:51
01:06:23
-00:37:47
+00:36:03
6921 1994
K20 : 637
332 / 403
-00:24:27
+00:34:56
01:06:28
-00:43:26
+00:37:30
7614 2356
326 / 394
-00:24:11
+00:28:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii