Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:59
-00:31:11
+00:42:39
7972 2616
K20 : 855
277 / 289
-00:09:00
+00:36:15
01:07:14
-00:42:40
+00:38:16
7754 2436
249 / 287
-00:17:05
+00:34:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii