Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:06
-00:44:04
+00:29:46
5221 4101
M30 : 1820
248 / 377
-00:34:34
+00:29:46
00:50:25
-00:59:29
+00:21:27
2311 2113
101 / 377
-00:35:52
+00:14:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii