Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:35
-00:36:35
+00:37:15
7182 2147
K20 : 693
232 / 289
-00:14:24
+00:30:51
00:56:09
-00:53:45
+00:27:11
4443 769
143 / 287
-00:28:10
+00:22:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii