Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:57
-01:06:57
+00:13:59
397 373
16 / 356
-00:39:13
+00:07:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii