Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:20
-00:43:50
+00:30:00
5295 1150
K20 : 354
166 / 289
-00:21:39
+00:23:36
00:30:39
-00:18:05
+00:14:12
858 858
31 / 87
-00:09:48
+00:08:47
00:58:32
-00:51:22
+00:29:34
5413 1166
173 / 287
-00:25:47
+00:25:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii