Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:18
-00:26:40
+00:33:44
2073 632
K20 : 111
29 / 34
-00:21:32
+00:28:43
01:05:17
-00:39:05
+00:33:56
6010 1716
K16 : 55
46 / 61
-00:25:45
+00:25:14
00:58:07
-00:51:47
+00:29:09
5263 1098
66 / 111
-00:23:54
+00:19:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii