Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:43
-00:36:27
+00:37:23
7216 2162
K30 : 1052
302 / 356
-00:28:48
+00:28:32
00:30:28
-00:18:16
+00:14:01
824 824
48 / 99
-00:12:17
+00:05:37
01:01:23
-00:48:31
+00:32:25
6385 1621
259 / 358
-00:30:39
+00:27:13
00:30:21
-00:29:56
+00:13:44
733 733
30 / 83
-00:26:15
+00:08:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii