Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:29
-00:39:05
+00:37:52
7269 1512
281 / 336
-00:31:20
+00:31:03
01:11:09
-00:37:36
+00:42:23
6328 1320
269 / 293
-00:30:53
+00:32:14
01:10:35
-00:37:40
+00:40:42
5682 1120
214 / 268
-00:31:18
+00:34:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii