Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:23:21
-00:21:01
+00:52:00
7952 2899
K40 : 574
100 / 101
-00:06:04
+00:45:43
01:16:54
-00:27:16
+00:46:34
8314 5465
M30 : 2374
392 / 404
-00:14:32
+00:38:14
01:11:41
-00:38:13
+00:42:43
8348 2802
120 / 126
-00:14:13
+00:34:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii