Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:49:24
-01:00:30
+00:20:26
1912 1765
65 / 356
-00:32:46
+00:13:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii