Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:01
-00:37:09
+00:36:41
7077 2093
K40 : 328
284 / 338
-00:35:10
+00:29:29
01:01:54
-00:48:00
+00:32:56
6502 1683
262 / 356
-00:20:16
+00:26:06
00:28:48
-00:31:29
+00:12:11
486 486
18 / 81
-00:12:32
+00:05:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii