Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:07
-00:44:03
+00:29:47
5233 1125
K30 : 571
227 / 356
-00:36:24
+00:20:56
01:02:13
-00:47:41
+00:33:15
6582 1725
270 / 358
-00:29:49
+00:28:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii