Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:40
-00:46:05
+00:31:11
7767 1752
398 / 592
-00:24:06
+00:23:32
00:59:24
-00:36:25
+00:29:28
6507 1065
284 / 427
-00:23:02
+00:22:10
01:12:12
-00:34:22
+00:42:35
7904 1855
311 / 336
-00:26:37
+00:35:46
01:11:00
-00:37:15
+00:41:07
5723 1144
216 / 268
-00:30:53
+00:34:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii