Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:53
-00:16:06
+00:43:56
6014 2160
K30 : 520
304 / 311
-00:02:39
+00:39:29
00:35:20
-00:24:57
+00:18:43
1511 1511
95 / 119
-00:09:49
+00:13:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii