Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:02
-00:45:00
+00:34:20
5966 1804
K30 : 836
268 / 327
-00:22:44
+00:26:53
01:10:45
-00:33:25
+00:40:25
7720 2461
K30 : 1170
339 / 377
-00:23:55
+00:40:25
00:32:15
-00:16:29
+00:15:48
1158 1158
50 / 106
-00:13:10
+00:10:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii