Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:14:23
-00:35:39
+00:43:41
7056 2511
K30 : 1162
8
305 / 327
-00:13:23
+00:36:14
00:33:22
-00:15:22
+00:16:55
1351 1351 1
64 / 106
-00:12:03
+00:12:02
01:02:57
-00:46:57
+00:33:59
6770 1837 4
297 / 377
-00:23:20
+00:26:36
00:29:52
-00:30:25
+00:13:15
648 648 1
32 / 100
-00:15:15
+00:12:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii