Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:40
-00:42:42
+00:30:19
5114 1244
K30 : 614
255 / 368
-00:32:29
+00:22:35
01:07:55
-00:36:15
+00:37:35
7257 2189
K30 : 1062
347 / 404
-00:23:31
+00:29:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii