Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:13
-00:47:41
+00:33:15
6583 1726
72 / 100
-00:21:47
+00:20:59
00:59:11
-00:47:34
+00:29:42
7079 1443
75 / 134
-00:23:21
+00:23:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii