Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:06
-00:41:13
+00:32:25
4594 3267
M30 : 1256
215 / 273
-00:19:32
+00:28:42
00:59:36
-00:47:09
+00:30:07
7304 5749
383 / 599
-00:28:42
+00:25:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii