Katarzyna Jaworska

Wolters Kluwer
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:58:42
-00:45:28
+00:28:22
4724 935
K30 : 472
2
231 / 404
-00:32:44
+00:20:02
00:59:08
-00:50:46
+00:30:10
5647 1255 5
276 / 430
-00:50:46
+00:20:25
01:01:57
-00:44:48
+00:32:28
8337 2043 1
395 / 534
-00:22:40
+00:25:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii