Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:41
-00:21:07
+00:47:47
6526 2326
K30 : 1008
289 / 300
-00:12:39
+00:44:50
01:10:11
-00:39:51
+00:39:29
6739 2291
K30 : 1046
277 / 298
-00:14:35
+00:32:54
00:59:11
-00:47:34
+00:29:42
7075 1440
372 / 599
-00:29:07
+00:25:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii