Anna Solecka

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:57:06
-00:47:04
+00:26:46
4120 731
K30 : 374
83 77
196 / 438
-00:33:28
+00:16:11
00:55:27
-00:51:18
+00:25:58
5097 697 43 66
239 / 593
-00:36:34
+00:19:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii