Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:02:26
-00:47:28
+00:33:28
6632 1760 125
253 / 345
-00:22:42
+00:27:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii