Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:37
-00:48:17
+00:32:39
6445 1654 119
276 / 394
-00:29:02
+00:24:02
01:04:03
-00:42:42
+00:34:34
9122 2453 131
416 / 549
-00:23:26
+00:27:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii