Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:24
-00:44:30
+00:36:26
7365 2199
95 / 111
-00:16:37
+00:27:12
01:01:17
-00:45:28
+00:31:48
8053 1902
72 / 102
-00:18:09
+00:23:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii