Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:03
-00:27:51
+00:53:05
8800 3107
80 / 80
+00:44:27
01:10:20
-00:36:25
+00:40:51
10838 3482
114 / 121
-00:08:18
+00:31:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii