Dorota Wróblewska

KB Nike Gdańsk Przymorze
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:54:07
-00:54:38
+00:25:21
2661 184 2
29 / 104
-00:43:35
+00:16:48
00:53:26
-00:54:49
+00:23:33
2045 168 4
29 / 106
-00:49:05
+00:18:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii