Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:18
-00:45:44
+00:33:36
5835 4106
M30 : 1700
245 / 324
-00:26:55
+00:27:16
00:52:57
-00:51:13
+00:22:37
2581 2307
M30 : 1031
129 / 438
-00:37:37
+00:12:02
00:51:33
-00:58:21
+00:22:35
2711 2447
126 / 485
-00:45:53
+00:15:14
01:11:23
-00:35:22
+00:41:54
11014 7417
548 / 593
-00:20:38
+00:35:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii